Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgave er at forestå og varetage den daglige drift samt at udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af en formand, der er valgt af generalforsamlingen samt 2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer kan stille op til valg på generalforsamlingen.

Hvert bestyrelsesmedlem varetager et eller flere ansvarsområder, hvilket er med til at sikre, at foreningens daglige drift fungerer.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden, hvor der tages beslutninger om eksempelvis vedligeholdelse, forbedringer, økonomi, lovkrav, forsikring, overdragelse af andele, udvalgsarbejde og arbejdsdage.

For en uddybning af bestyrelsens beslutningskompetencer jf.foreningens vedtægter.