Historie

Samsøgade 80 blev opført i 1901. Datidens byggeteknik medførte, at murene blev tyndere, jo højere man nåede op. I stuen er de over ½ m tykke. På 4. sal ca. 25 cm.

Samsøgade 80 B kom til i 1930’erne, da cement var rationeret. Derfor måtte fugerne på vestgavlen skiftes ud i 1990’erne efter et angreb af murbier. De kunne godt lide mørtelen med det høje indhold af sand.

Det var arbejderklassefamilier, der levede i Samsøgade 80. Typisk far, mor og 2-5 børn i en to værelses lejlighed. Der var wc i gården langt op i 1900-tallet – indtil den første, store renovering førte til et træk-og-slip-wc på bagtrappen på hver etage i for- og baghus.

Ned med skorstenen
I mange år ragede en høj firkantet skorsten op over kvarteret. Den tilhørte bageriet, som leverede brød til Sjællandsgadekvarteret. Skorstenen blev revet ned sidst i 1990’erne. Soklen står endnu ved trappen op til baghaven. Den sidste del af bagervirksomheden var et brødudsalg, som lukkede midt i 1980’erne.

I 1970’erne var ejendommen ved at gå i forfald. Gården var plaget af rotter. Der boede narkomaner i nogle af klubværelserne oven på bageriet, og kanyler lå ofte spredt i området.

Bofællesskab
Omkring 1980 købte nogle unge lejlighederne og dannede et bofællesskab. De holdt arbejdsdage de fleste weekender, og gradvist blev gården, haven og for- og baghuset sat i stand. Der blev indrettet værksted og musik-øverum i det tidligere bageri, og de tidligere klubværelser blev forvandlet til et stort fællesrum og tv-rum.

Bofællerne spiste sammen, havde fælles tv, destillationsapparat og telefon. Men den kollektive ånd smuldrede. Private tv-apparater  og telefoner sneg sig ind, destillationsapparatet fik et knæk, spiseordningen sultede ihjel, og der blev længere mellem arbejdsdagene.

I 2002-2003 blev for- og baghus renoveret. Dele-wc’erne blev revet ned, og hver lejlighed fik eget badeværelse. Tag, vandrør, radiatorer og elledninger blev skiftet ud og nye køkkener installeret, så lejlighederne i dag er moderne og i tip-top-stand.