Udvalg

Det kræver arbejde at holde foreningens fællesarealer og bygninger i god stand. Derfor har vi forskellige udvalg, der varetager diverse arbejdsopgaver. Hver beboer er med i et udvalg og bidrager hermed til fællesskabet.

Vi har følgende udvalg:

Økonomi: Udvalget står for økonomien i foreningen bl.a. regnskab, budget og fakturering.

Teknik: Udvalget holder øje med de teknske installationer på fællesarealerne eksempelvis aflæsning af målere samt vedligeholdelse.

Have: Udvalget sørger for at passe haven, herunder at slå græs, vande og luge.

Gård: Udvalget står for at holde gården, hvilket fx indebærer at fjerne ukrudt, vande blomster, feje og bestille storskrald.

Vaskekælder: Udvalget gør rent og rydder op i vaskekælder og tørrerum.

Værksted: Udvalget holder orden i værkstedet.

Fælleshus: Udvalget sørger for at fælleshuset er i god stand. Dette indbefatter opfølgning på rengøring før og efter brug, indkøb, ekstra rengøringsopgaver m.v.